נבטים עשירים באנרגיה זמינה, ויטמיניםמינרלים,חומצות אמיניות, חלבונים, אנזימים ופיטוכימיקלים – כל אלו דרושים לנבט לשם צמיחתו, הם דרושים גם לבריאות האדם. השינויים העיקריים המופיעים בזרעים בשעת נביטתם נובעים בעיקר מהפיכתם של חומרי תשמורת לחומרים זמינים ומפירוק גורמים מעכבי צמיחה שהם גם מעכבי עיכול. לשם הנבטה משרים זרעים במים, מנקזים אותם ומפעם לפעם מרטיבים אותם עד שהם נובטים. יש המנביטים זרעים בבית ויש המנביטים בקנה מידה נרחב לשם מכירת נבטים. 

למעשה, קיימות שתי שיטות עיקריות של הנבטה – בכלים בבית או במגשים עם אדמה. את מרבית סוגי הזרעים מנביטים בכלים בבית. לעומתם, חמניות וירק חיטה נהוג להנביט במגשים עם אדמה. לפי ניסיוני, האדמה היותר מתאימה להנבטה היא אדמה גירית במקצת או אדמת “טרה רוסה” עם מבנה פתיתי. 

אדמות כבדות מאוד ואדמות חוליות מתאימות פחות להנבטה. אדמה כבדה יוצרת קרום על פניה ולנבטים קשה לפרוץ אותו . להלן רשימה של צמחי תרבות שהצליחו טוב בהנבטה ושנהוג להנביט אותם.

נבטים עשירים באנרגיה זמינה, ויטמיניםמינרלים,חומצות אמיניות, חלבונים, אנזימים ופיטוכימיקלים – כל אלו דרושים לנבט לשם צמיחתו, הם דרושים גם לבריאות האדם. השינויים העיקריים המופיעים בזרעים בשעת נביטתם נובעים בעיקר מהפיכתם של חומרי תשמורת לחומרים זמינים ומפירוק גורמים מעכבי צמיחה שהם גם מעכבי עיכול. לשם הנבטה משרים זרעים במים, מנקזים אותם ומפעם לפעם מרטיבים אותם עד שהם נובטים. יש המנביטים זרעים בבית ויש המנביטים בקנה מידה נרחב לשם מכירת נבטים. 

למעשה, קיימות שתי שיטות עיקריות של הנבטה – בכלים בבית או במגשים עם אדמה. את מרבית סוגי הזרעים מנביטים בכלים בבית. לעומתם, חמניות וירק חיטה נהוג להנביט במגשים עם אדמה. לפי ניסיוני, האדמה היותר מתאימה להנבטה היא אדמה גירית במקצת או אדמת “טרה רוסה” עם מבנה פתיתי. 

אדמות כבדות מאוד ואדמות חוליות מתאימות פחות להנבטה. אדמה כבדה יוצרת קרום על פניה ולנבטים קשה לפרוץ אותו . להלן רשימה של צמחי תרבות שהצליחו טוב בהנבטה ושנהוג להנביט אותם.

Click here to add

your own text Click here to add your own tex tClick here to add your own text Click here to add your own text Click here to add your own text Click here to add your own tex tClick here to add your own text Click here to add your own text Click here to add your own text Click here to add your own tex tClick here to add your own text Click here to add your own text Click here to add your own text Click here to add your own tex tClick here to add your own text Click here to add your own text

http://simbionix.com/wp-content/uploads/2014/05/Suturing_Tutorial.wmv

 • House1
 • cxvxczv
 • zvxcxzczv
 • vzxvcxc
 • vXZCV
 • vCXZ
 • vzX
 • House2
 • vcxcvx
 • xzvccv x
 • vZXC
 • vZXC
 • vcxz
 • zvX
 • House3
 • vcxvzx
 • xzcvcvz
 • vxzcvz
 • vxzC
 • VZX
 • vzx
 • House4
 • cxvzxcv
 • cxvz
 • vxczvx
 • vxzcv
 • zvX
 • zXV
 • House5
 • cxvxzcv
 • vxczzxv
 • zxvc
 • xzvc
 • zvX
 • vzx

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

glkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofh glkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofhglkgxsfgdf dfjhgpohkpogf gp[fohjgf h[dfohkdsf dfpohgkdfspohdfm pdfkhdskpofh

Pelvic Exam Module2

Click here to add your own text

X